خرید بکلینک   پنجره دوجداره   دوربین مداربسته   نرده استیل   عدالت خواهان عرش   شیشه بالکن   رام گوشی   سیگنال فارکس   لایسنس رایگان نود 32   یوزر پسورد نود 32   سئو سایت   لایسنس نود32   آپدیت نود 32   بک لینک   
كاربرد بسته بندي فعال در صنايع غذايي  بسته بندي مواد غذايي,مبتكران صنعت پارس بسته بندي مواد غذايي,مبتكران صنعت پارس .

بسته بندي مواد غذايي,مبتكران صنعت پارس

كاربرد بسته بندي فعال در صنايع غذايي

بسته بندي فعال يكي از مفاهيم نوين دربسته بندي مواد غذايي است كه درپاسخ به تغييرات مداوم در نيازهاي مصرف كنند گان به بازار فروش عرضه شده است. بسته بندي فعال شرايط جو بسته را به گونه مطلوبي تغيير مي دهد كه موجب افزايش عمر نگهداري ماده غذايي گردد. برخلاف بسته بندي قديمي كه بر اساس آن كيفيت نگهداري فرآورده بايد به گونه اي حفظ گردد كه حداقل بر هم كنش بين فرآورده و بسته صورت گيرد بر اساس پيشرفتهاي جديد به عمل آمده در دهه هاي اخير در صنايع بسته بندي بر هم كنش بين بسته بندي و فرآورده سودمند به حساب مي آيد. بسته بندي تغيير يافته فعال طي 25 سال اخير به ويژه در آمريكا و ژاپن به منظور نگهداري مواد غذايي مورد استفاده قرار گرفته است و كاربرد انواع گوناگون اين نوع بسته بندي روز به روز در حال گسترش است. اين نوع بسته در انواع مختلفي توليد شده است مانند انواعي كه داراي افزودنيهايي به منظور حفظ تازگي محصول است كه مي توانند كاربردهاي متعددي داشته و در مقايسه با بسته بندي قديمي در نگهداري ماده غذايي موثر است. مواد يا عوامل فعال به طور مستقيم يا غيرمستقيم در تماس با مواد غذايي مي باشند. تركيبات فعال شامل جاذب هاي اكسيژن، دي اكسيد كربن، رطوبت، اتيلن، عوامل آزاد كننده اتانل، مواد طعم دهنده و عوامل ضد ميكروب مي باشد. انواع با توانايي تغيير ويژگيهاي فيزيكي مانند بسته هاي خود گرم يا سرد شونده ( self-heating/cooling) هم نوعي بسته فعال در نظر گرفته مي شوند. بسته بندي فعال در مورد انواع گوناگون از مواد غذايي مانند، نان، كيك، شيريني، پيتزا، خمير تازه، پنير، گوشت و فرآورده هاي آن و ميوه جات مورد استفاده قرار گرفته است.

در سالهاي اخير توجه به بسته بندي فعال در توليد مواد غذايي افزايش يافته است كه اين امر ناشي از اين حقيقت است كه اين نوع بسته در مقايسه با نوع مرسوم تنها مسئول در بر گرفتن و محافظت ماده غذايي در برابر عوامل خارجي نيست بلكه مزاياي ديگري نيز خواهد داشت مانند كمك به افزايش ماندگاري ماده غذايي با استفاده از عوامل جاذب (رطوبت، اكسيژن و….)، عوامل آزاد كننده تركيبات مختلف (اتانول، دي اكسيد كلرو…)وگرم نمودن وسرد نمودن ماده غذايي و امكان تعيين ماندگاري مواد غذايي با استفاده از سنسورها و معرفهاي گوناگون مانند معرفهاي تازگي و بي عيبي بسته و…كه در ادامه به بحث در مورد آنها پرداخته مي شود.

انواع بسته بندي فعال

بسته بندي ضد ميكروب

فراوري نامناسب وآلودگي ميكروبي ماندگاري ماده غذايي را كاهش مي دهد ومنجر به افزايش خطر ابتلا به بيماريهاي ناشي از مصرف غذا مي گردد. به همين دليل پژوهش هاي گسترده اي در زمينه ساخت بسته بندي هاي فعال و داراي عوامل ضد ميكروب صورت گرفته است. روشهاي قديمي نگهداري مواد غذايي شامل فرآوري گرمايي، انجماد، پرتودهي، نگهداري در جو تغيير داده شده و استفاده از مواد افزودني ضد ميكروب يا نمك ها هستند كه متاسفانه در رابطه با فرآورده هايي مانند گوشت تازه و فرآورده هاي آماده براي مصرف نمي توان آنها را به كار برد[1.[ علت اصلي فساد ميكروبي بسياري از مواد غذايي نگهداري شده در يخچال رشد ميكروبي در سطح محصول است. استفاده ازعوامل ضد ميكروب درتهيه ماده بسته بندي براي جلوگيري از رشد ميكروارگانيسم كه مي تواند در ماده غذايي بسته بندي شده يا ماده بسته بندي موجود باشد، سودمند است و از اين رو باعث افزايش ماندگاري مي گردد. پژوهش هاي انجام شده در اين رابطه نشان مي دهد كه استفاده از فيلم هاي ضد ميكروب در مقايسه با افزودن مستقيم ماده ضد ميكروب بسيار موثرتر است، زيرا تركيب ضد ميكروب به كندي از سطح بسته بندي به ماده غذايي آزاد مي شود و در غلظت مورد نياز براي جلوگيري از رشد ميكروبي حفظ مي گردد[2،3 . [ آزاد شدن تدريجي عامل ضد ميكروب از فيلم به سطح ماده غذايي از راه تبخير در مقايسه با غوطه ور سازي ماده غذايي در محلول ضد ميكروب يا افشاندن آن (اسپري نمودن) بر سطح ماده غذايي مزيت ديگري نيز در بردارد. در روش هاي اخير احتمال كاهش سريع فعاليت ضد ميكروبي به دليل غير فعال شدن آن در اثر تماس با مواد تشكيل دهنده ماده غذايي (واكنش با تركيب هاي ماده غذايي) يا انتشار سريع از سطح به توده ماده غذايي و در نتيجه كاهش مقدار موثر تركيب ضد ميكروب به علت انتقال به توده ماده غذايي وجود دارد. براي نمونه واكنش امولسيون كننده ها و اسيدهاي چرب با نيسين باعث كاهش فعاليت آن مي گردد. Vojdani و همكاران (1989 (نشان دادند سورباتها به سرعت به سطح ماده غذايي جذب شده و اثر محافظت كننده خود را از دست مي دهند .

با توجه به دلايل ياد شده استفاده از فيلمهاي چند لايه (لايه شاهد پيشنهاد شده است. در اين فيلمها سرعت 1/ لايه بستر/لايه حصار ) انتشار تركيب فعال نوسط لايه داخلي كنترل مي شود، درحالي كه لايه بستر حاوي تركيب هاي فعال ولايه حصار يا محافظ براي جلوگيري از انتقال عامل فعال به خارج از بسته بندي عمل مي كند فيلم ضد ميكروب بايد در برابر دامنه گسترده اي از ميكروارگانيسم ها در غلظت كم موثر باشد و موجب هيچ گونه تغيير در ويژگيهاي حسي فرآورده نشود، همچنين مقرون به صرفه بوده وبا قوانين موجود همخواني داشته باشد[4 .[انواع تركيبات ضد ميكروبي شامل الكل، باكتريوسينها، عوامل چنگا ، آنزيم ها، اسيدهاي آلي (پروپيونيك و سوربيك)، پلي 2 لي كننده ساكاريدها (آمينوپلي ساكاريدهاي كاتيوني) هستند. لازم به يادآوري است بسته بندي هاي ضد ميكروبي جز در ژاپن، در ديگر كشورها از موفقيت نسبتا” كمي برخوردار بوده اند.

انگيزه يا محرك نهايي براي گسترش هر فناوري جديد عامل هزينه است. كارايي اقتصادي تجهيزات هوشمند و فعال به مزاياي حاصل از چنين سيستمهايي وابسته است. بررسيهاي اقتصادي نشان مي دهند كه هزينه بسياري از تجهيزات بسته بندي فعال (جاذبها و منتشر كننده ها) يا تجهيزات بسته بندي هوشمند مانند سنسورهاي اكسيژن عامل بازدارنده اي در، مقياس توليد در سطح تجاري نبوده و نخواهد بود، گرچه اطلاعات اندك موجود در رابطه با نظر مصرف كننده نسبت به چنين بسته بندي، نشان دهنده ديد مثبت است. تغييرات ايجاد شده در تمايل مصرف كننده، منجر به نوآوري و توسعه در زمينه بسته بندي هاي جديد شده است. به همين دليل بسته بندي ضد ميكروبي به دليل توانايي آن براي تامين كيفيت و ايمني مورد توجه خاص پژوهشگران و صنايع قرار دارد. اين نوع بسته بندي نياز مصرف كننده را به فرآورده با حداقل ماده افزودني برطرف كرده است. به منظور درك بهتر رابطه بين كيفيت حسي وتشخيص فساد گنجاندن موثر سنسورها در فرآيند هاي بسته بندي در مقياس وسيع نياز به آگاهي عملكرد بسته بندي هوشمند در كليه مراحل نگهداري، زنجيره توزيع، مشكلات مرتبط با حساسيت بيش از اندازه و درجه اطمينان مي باشند كه زمينه بررسي هاي آتي را فراهم مي كنند. اشاره به اين مورد نيز ضروري است كه هرچند بسته بندي ضد ميكروبي نقش موثري در كاهش خطر آلودگي به باكتريهاي بيماريزا و افزايش ماندگاري مواد غذايي دارد هرگز جايگزين استفاده از مواد خام با كيفيت بالا، فرآوري مناسب و استفاده از روشهاي توليد بهينه نمي شود. درواقع نوعي فناوري مانعي (Technology Hurdle (است كه به صورت روش تكميلي همراه با روش هاي فرآوري غير گرمايي مانند پالس نوري، فشار هيدروستاتيك يا پرتودهي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. اما را در مورد قوطيهاي -Self can Cooling/heating همانطور كه قبلا” اشاره شد، در مقايسه با قوطيهاي موجود بسيار گرانترند به همين دليل در سطح محدود مورد استفاده مي باشند و لازم است براي استفاده به صورت گسترده بررسيهاي بيشتري به منظور يافتن روشهاي توليدي افتصادي صورت گيرد.


برچسب: بسته بندي موادغذايي، دستگاه بسته بندي مواد غذايي، ساخت دستگاه بسته بندي مواد غذايي، دستگاه ليبل زن پشت چسب دار، ماشين آلات بسته بندي مواد غذايي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۶:۵۱ توسط:مبتكران صنعت پارس موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :